Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16081
Title: Ứng dụng mô hình kim cương vào đánh giá tiềm năng phát triển ngành du lịch tỉnh Gia Lai trong bối cảnh hội nhập
Authors: Phạm, Minh Lý
Lê, Đức Nhã
Phạm, Tiến Thành
Keywords: Du lịch
Năng lực cạnh tranh
Mô hình kim cương
Du lịch
Gia Lai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.64-74
Abstract: Bài viết khái lược lý thuyết, đồng thời áp dụng Mô hình kim cương để đánh giá lợi thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển ngành du lịch tỉnh Gia Lai; từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch tại Gia Lai trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16081
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.