Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16082
Title: Giải pháp mở rộng nguồn vốn xã hội của hộ nuôi tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Dương, Thế Duy
Keywords: Vốn xã hội
Tiếp cận thị trường
Hộ nuôi tôm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.75-85
Abstract: Bài nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logistic để phân tích vốn xã hội và các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận thị trường của 182 hộ nuôi tôm trên địa bàn của 3 tỉnh: Cà Mau, Bến Tre và Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy mạng lưới xã hội chính thức (hội khuyến ngư) và mạng lưới xã hội phi chính thức (ban quản lý khu nuôi, đại lý các cấp, đồng nghiệp – bạn bè và tuổi, kinh nghiệm, số năm sống tại địa phương, trình độ học vấn) đều có tác động đến khả năng tiếp cận thị trường. Dựa vào kết quả, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp mở rộng nguồn vốn xã hội nhằm góp phần giúp hộ nuôi tăng khả năng tiếp cận thị trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16082
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.