Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16090
Title: Khái niệm nhường nhịn
Authors: Phan, Tân
Keywords: Nhường nhịn
Nhận thức
Xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 7 .- Tr.82-88
Abstract: Khái niệm “nhường nhịn” là khái niệm không mới, nhưng ít thấy xuất hiện trong các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học. Trong một xã hội có không ít hiện tượng thiếu nhường nhịn. Nghiên cứu khái niệm nhường nhịn là cần thiết. Nhường nhịn là tốt. Nó chứa đựng các nội dung bao dung, khoan dung. Nó không phải là nhẫn nhục, canh tranh, tranh cướp, chụp giựt, tranh giành, vấn đề quan trọng nhất chúng tôi phát hiện trong nghiên cứu ban đầu là, trong dân gian nhận thức về sự nhường nhịn của con người là bài bản và có những giá trị nhân văn lớn. Phần đông người dân nhận thức, nghĩ và hành động về nó luôn là đúng và đều có một giá trị không thể phủ nhận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16090
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.