Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16096
Title: Ứng dụng công nghệ đo ảnh hàng không chụp bằng máy bay không người lái trong khảo sát địa hình phục vụ thiết kế các công trình giao thông
Authors: Võ, Thanh Bình
Nguyễn, Xuân Hưng
Phạm, Văn Tuấn
Phạm, Hà Thái
Keywords: Công nghệ đo ảnh
Máy bay không người lái
Khảo sát địa hình
Công trình giao thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 9 .- Tr.32-33
Abstract: Cùng hòa nhịp với tinh thần của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam nói chung và trong giao thông vận tải nói riêng, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) đã bước đầu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đo ảnh hàng không máy bay không người lái trong công tác khảo sát địa hình phục vụ thiết kế các công trình giao thông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16096
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.