Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16108
Title: Những vấn đề pháp lí phát sinh từ việc một bên vợ hoặc chồng bị tuyên bố mất tích, tuyên bố là đã chết
Authors: Nguyễn, Thị Lan
Keywords: Là đã chết
Một bên
Vợ hoặc chồng
Tuyên bố mất tích
Vấn đề pháp lí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 05 .- Tr.47-58
Abstract: Từ mối quan hệ nhân thân, tài sản giữa vợ và chồng khi một bên bị tuyên bố mất tích, tuyên bố là đã chết, đặc biệt khi một bên vợ hoặc chồng bị tuyên bố là đã chết trở về và khôi phục quan hệ hôn nhân, bài viết phân tích pháp luật thực định, thực tiễn thi hành pháp luật, chỉ rõ những điểm hợp lí, vướng mắc, bất cập; đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng và các chủ thể liên quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16108
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.