Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16109
Title: Hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Năm
Keywords: Cơ chế tổ chức
Hoàn thiện
Theo dõi
Thi hành pháp luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 05 .- Tr.59-74
Abstract: Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động không thể thiếu trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Tuy đã được coi trọng nhưng một số thành tố trong cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Bài viết phân tích những khái niệm khoa học, đánh giá tình hình thực tiễn, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế tổ chức theo dõi thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16109
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_12.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.