Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16110
Title: Mối quan hệ giữa quyền tiếp cận thông tin và quyền giám sát của nhân dân
Authors: Đinh, Thanh Phương
Keywords: Nhân dân
Mối quan hệ
Quyền giám sát
Tiếp cận thông tin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 05 .- Tr.75-88
Abstract: Bài viết phân tích những vấn đề lí luận chung về quyền tiếp cận thông tin và quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các quan nhà nước, chỉ ra mối quan hệ tương hỗ giữa hai quyền cơ bản này; phân tích các quy định trong Luật tiếp cận thông tin năm 2016, chỉ ra những điểm còn hạn chế của Luật đối với quyền giám sát của nhân dân; đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyền tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16110
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_49.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.