Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16111
Title: Giải quyết tranh chấp hành chính theo quy định của pháp luật Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Văn Quang
Keywords: Giải quyết
Tranh chấp hành chính
Pháp luật Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 05 .- Tr.89-100
Abstract: Bài viết tập trung phân tích khái quát về các phương thức giải quyết tranh chấp hành chính theo quy định của pháp luật Trung Quốc, trong đó phân tích sâu một số điểm mới của mô hình thí điểm đối với phương thức xem xét lại hành chính ở Trung Quốc và liên hệ với thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16111
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.15 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.