Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16115
Title: Hiện tượng quá lớn để sụp đổ trong lĩnh vực ngân hàng tại Trung Quốc và một số đề xuất đối với Việt Nam
Authors: Hà, Công Bảo Anh
Keywords: Ngân hàng
Phá sản
Cứu trợ
Bảo hiểm tiền gửi
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.13-23
Abstract: Quá lớn để sụp đổ là hiện tượng chính phủ sẽ cứu trợ những ngân hàng lớn khi chúng bị sụp đổ vì sợ ảnh hưởng đến hệ thống tài chính của quốc gia. Hiện tượng này đã và đang tồn tại Trung Quốc khi Chính phủ nước này thường xuyên có những gói cứu trợ cho ngân hàng. Tuy nhiên, Trung Quốc đã có những giải pháp để giảm thiểu những rủi ro trong hệ thống ngân hàng nhằm hướng tới loại bỏ hiện tượng quá lớn để sụp đổ. Bài viết này nghiên cứu hiện tượng này ở Trung Quốc và đưa ra một số đề xuất cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16115
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.