Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16146
Title: Xây dựng chính phủ kiến tạo ở Trung Quốc và gợi mở đối với Việt Nam
Authors: Vũ, Kiều Oanh
Keywords: Chính phủ kiến tạo
Chính phủ kiến tạo địa phương
Chính phủ kiến tạo phục vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.24-38
Abstract: Cũng như một số quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á điển hình như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông…, sự phát triển kinh tế thần kỳ của Trung Quốc được xem là gắn liền với chính phủ kiến tạo (Developmental Government). Nhưng kể từ khi lý luận về Chính phủ kiến tạo được đưa ra đến nay, giới học giả Trung Quốc và các nước vẫn tiếp tục tranh luận về việc Trung Quốc có phải là một mô hình chính phủ kiến tạo hay không. Bài viết trình bày về quá trình hình thành chính phủ kiến tạo địa phương ở Trung Quốc, giới thiệu một số ví dụ thực tiễn điển hình, đồng thời đánh giá về những hạn chế và xu thế phát triển của nó; từ đó đưa ra những gợi mở cho Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16146
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.13 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.