Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16147
Title: Quan hệ Iran – Trung Quốc dưới thời tổng thống Ahmadinejad
Authors: Nguyễn, Lê Thy Thương
Keywords: Iran
Trung Quốc
Ahmadinejad
Quan hệ Iran – Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.39-51
Abstract: Bài viết này phân tích thực trạng quan hệ Iran – Trung Quốc dưới thời Tổng thống Ahmadinejad trên các phương diện chính: chính trị đối ngoại, hợp tác về kinh tế, an ninh quân sự và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Bài viết cũng phân tích những yếu tố tác động đến mối quan hệ này, làm rõ những trở ngại chính mà hai nước gặp phải trong quá trình hợp tác, từ đó lý giải tại sao quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng của chính quyền Ahmadinejad.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16147
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.