Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16181
Nhan đề: Đánh giá tính đồng nhất các dòng sâm Việt Nam (Panax vietnamsensis Ha et Grushv.) bằng chỉ thị RAPD
Tác giả: Nguyễn, Văn Khiêm
Nguyễn, Văn Tâm
Nguyễn, Minh Tuyên
Nguyễn, Xuân Nam
Nguyễn, Minh Khởi
Từ khoá: Đồng nhất di truyền
Hệ số di truyền
Sâm Việt Nam
Panax vietnamsensis
RAPD
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 333 .- Tr.95-101
Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, tính đồng nhất 19 dòng sâm Việt nam 3-4 tuổi được nuôi trồng trong vườn giống tại Quảng Nam và Kon Tum đã được xác định bằng chỉ thị RAPD. Tổng cộng 76 mồi đã được sàn lọc, 9 mồi đã được sử dụng trong phản ứng PCR. Trung bình 6,7 băng/mồi thu được, tỷ lệ băng đa hình là 5% trong 8 dòng tại Quảng Nam. Tương tự, trung bình 6,9 băng/mồi thu được, tỷ lệ băng đa hình là 6,45% trong 11 dòng tại Kon Tum. Hệ số tương đồng di truyền giữa các dòng vườn giống Quảng Nam dao động 0,90-1,00. Hệ số di truyền giữa các vườn giống Kon Tum dao động 0,90-1,00. Kết quả phân tích chứng tỏ rằng tính đồng nhất khá cao của cac dòng cây sâm Việt Nam sau chọn lọc được nuôi trồng trong vườn giống. Như vậy, các dòng sâm Việt Nam có tính đồng nhất cao có thể sử sụng để sản xuất hạt giống.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16181
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_812.9 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.