Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16181
Title: Đánh giá tính đồng nhất các dòng sâm Việt Nam (Panax vietnamsensis Ha et Grushv.) bằng chỉ thị RAPD
Authors: Nguyễn, Văn Khiêm
Nguyễn, Văn Tâm
Nguyễn, Minh Tuyên
Nguyễn, Xuân Nam
Nguyễn, Minh Khởi
Keywords: Đồng nhất di truyền
Hệ số di truyền
Sâm Việt Nam
Panax vietnamsensis
RAPD
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 333 .- Tr.95-101
Abstract: Trong nghiên cứu này, tính đồng nhất 19 dòng sâm Việt nam 3-4 tuổi được nuôi trồng trong vườn giống tại Quảng Nam và Kon Tum đã được xác định bằng chỉ thị RAPD. Tổng cộng 76 mồi đã được sàn lọc, 9 mồi đã được sử dụng trong phản ứng PCR. Trung bình 6,7 băng/mồi thu được, tỷ lệ băng đa hình là 5% trong 8 dòng tại Quảng Nam. Tương tự, trung bình 6,9 băng/mồi thu được, tỷ lệ băng đa hình là 6,45% trong 11 dòng tại Kon Tum. Hệ số tương đồng di truyền giữa các dòng vườn giống Quảng Nam dao động 0,90-1,00. Hệ số di truyền giữa các vườn giống Kon Tum dao động 0,90-1,00. Kết quả phân tích chứng tỏ rằng tính đồng nhất khá cao của cac dòng cây sâm Việt Nam sau chọn lọc được nuôi trồng trong vườn giống. Như vậy, các dòng sâm Việt Nam có tính đồng nhất cao có thể sử sụng để sản xuất hạt giống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16181
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_812.9 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.