Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16247
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Oanh
Keywords: Quản lý nhà nước
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Khu Công nghệ cao
TP. Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.56-58
Abstract: TP. Hồ Chí Minh là một trong nhiĩng địa phương đi đầu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đặc biệt là thu hút FDI vào phát triển khu công nghệ cao (KCNC), nhờ đó có lợi thế trong xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, từng bước thực hiện nội dung phát triển kinh tế theo chiều sâu. Sự đóng góp tích cực của KCNC cho tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã tạo ra luồng sinh khí mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận rằng, công tác quản lý nhà nước tại KCNC TP. Hồ Chí Minh còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế và cần có những giải pháp để khắc phục, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16247
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.