Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16302
Title: Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
Authors: Bùi, Đức Giang
Keywords: Bảo lãnh
Bán và cho thuê mua nhà
Luật kinh doanh bất động sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 13 .- Tr.7-10
Abstract: Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là một chế định pháp lý mới được quy định tại Điều 56, Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 (LKDBDS). Loại hình bảo lãnh mới này được hướng dẫn chi tiết bởi Thông tư số 07/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25 tháng 6 năm 2015 về bảo lãnh ngân hàng được bổ sung, sửa đổi bởi Thông tư số 13/2017/TT- NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2017 (Thông tư 07).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16302
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.