Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16303
Title: Khảo sát nhiệt độ và nồng độ bồ hóng trong ngọn lửa đốt gas và dầu
Authors: Lê, Văn Lữ
Nguyễn, Minh Phương
Keywords: Nhiệt độ
Nồng độ
Khí đốt
Bồ hóng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.17-19
Abstract: Khi chuyển đổi các lò công nghiệp đốt nhiên liệu dầu phát sinh nhiều chất ô nhiễm sang sử dụng khí thiên nhiên - loại nhiên liệu tiềm năng và thân thiện với môi trường, cần xác định các thông số kỹ thuật nhiệt đặc trưng của ngọn lửa để duy trì và đáp ứng chế độ công tác nhiệt trong lò. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về nhiệt độ cháy và nồng độ bồ hóng phát sinh trong ngọn lửa khi đốt hai loại nhiên liệu dầu Diesel và gas LPG nhằm xác lập kỹ thuật chuyển đổi nhiên liệu cho các lò công nghiệp. Kết quả khảo sát hai thông số nhiệt kỹ thuật có ảnh hưởng cơ bản đến cường độ bức xạ của ngọn lửa là nhiệt độ và nồng độ bồ hóng cho thấy: Nồng độ bồ hóng cao tập trung nhiều ở vùng trung tâm ngọn lửa, nơi giàu nhiên liệu và có nồng độ oxy thấp; khi cùng điều kiện đốt cháy với hệ số không khí dư < 1 thì ngọn lửa đốt nhiên liệu dầu có chiều dài là 455 mm, lớn hơn 25% so với chiều dài 365 mm khi đốt gas; nhiệt độ cực đại của ngọn lửa đốt dầu là 1.935°c thấp hơn 3% so với nhiệt độ cực đại của ngọn lửa đốt gas 1.996PC.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16303
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.