Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16306
Title: Phân chia nhóm mỏ và định hướng mạng lưới thăm dò than dưới mức - 300 m Khu mỏ Hà Ráng, Quảng Ninh
Authors: Lương, Quang Khang
Bùi, Thanh Tịnh
Keywords: Khoáng sản
Công tác thăm dò
Than
Hà Ráng
Quảng Ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.20-22
Abstract: Trong công tác thăm dò khoáng sản rắn nói chung và thăm dò các mỏ than nói riêng thì việc xác định đúng nhóm mỏ thăm dò để đưa ra mạng lưới thăm dò hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết, là cơ sở định hướng cho công tác thăm dò đạt hiệu quả cao bảo đảm độ tin cậy của số liệu thăm dò, đồng thời giảm chi phí và rút ngắn thời gian thực hiện công tác thăm dò.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16306
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.