Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16308
Title: Nghiên cứu việc sử dụng thực vật thân gỗ trong việc xử lý không khí ô nhiễm ở khu vực đô thị
Authors: Trần, Anh Tuấn
Keywords: Thực vật thân gỗ
Ô nhiễm không khí
Đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.23-25
Abstract: Kết quả nghiên cứu ban đầu của tác giả về “Khả năng sử dụng thực vật giám sát ô nhiễm không khí, triển khai từ năm 2011, trên cây sanh và cây keo lá tràm đã xác định khả năng sử dụng thực vật thân gỗ thanh lọc các khí ô nhiễm NOx, S02, là các khí ô nhiễm đặc trưng của hoạt động giao thông và hoạt động công nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được mô hình thực nghiệm khảo sát đánh giá khả năng sử dụng thực vật thân gỗ trong thanh lọc các khí ô nhiễm nói trên. Kết quả nghiên cứu này mở ra khả năng giải quyết vấn dề ô nhiễm không khí do giao thông đô thị bằng việc chọn lựa các giống cây có khả năng thanh lọc khi ô nhiễm dể phát triển hệ thống cây xanh đô thị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16308
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.