Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16310
Title: Phân tích các yếu tố tác động đến vai trò phụ nữ trong việc sử dụng vốn tín dụng nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Đặng, Thanh Sơn
Keywords: Yếu tố tác động
Phụ nữ
Vốn tín dụng
Kinh tế hộ gia đình
Thành phố Cần Thơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 13 .- Tr.15-23
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; phân tích vai trò của phụ nữ trong việc sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình tại thành phố Cần Thơ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16310
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.84 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.