Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16310
Nhan đề: Phân tích các yếu tố tác động đến vai trò phụ nữ trong việc sử dụng vốn tín dụng nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Đặng, Thanh Sơn
Từ khoá: Yếu tố tác động
Phụ nữ
Vốn tín dụng
Kinh tế hộ gia đình
Thành phố Cần Thơ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 13 .- Tr.15-23
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; phân tích vai trò của phụ nữ trong việc sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế hộ gia đình tại thành phố Cần Thơ.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16310
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.84 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.109.55


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.