Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16321
Title: Ảnh hưởng của một số loại chế phẩm sinh học đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cà chua vụ Hè Thu 2017 tại tỉnh Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Phạm, Thị Thanh Tú
Keywords: Chế phẩm sinh học
Sinh trưởng
Phát triển
Năng suất
Vụ Hè Thu
Sơn La
Cà chua
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.26-27
Abstract: Hiện nay, một số biện pháp kĩ thuật mới áp dụng vào sản xuất nhằm làm tăng năng suất, chất lượng cà chua cũng như giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đất, không khí như canh tác giống mới chống chịu lại một số loại sâu bênh hại, dùng các loại phân hữu cơ hoặc sử dụng một số chế phẩm sinh học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16321
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.63 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.