Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16344
Title: Khảo sát khả năng phân giải sinh học màu thuốc dệt nhuộm CongoRed của chủng Aspergillus Niger
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Nguyễn, Hồ Cát Dung
Thạch, Thanh Bình
Trần, Thành
Lê, Thị Ánh Hồng
Keywords: Khảo sát
Phân giải sinh học
Màu thuốc dệt nhuộm
CongoRed
Aspergillus Niger
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.31-33
Abstract: Ngành dệt nhuộm là ngành mang lại lợi ích kinh tế cao nhưng cũng đồng thời phát thải ra lượng nước thải dệt nhuộm có tính ô nhiễm đáng kể với đặc trưng là độ màu. Nghiên cứu này khảo sát khả năng phân giải màu nhuộm CongoRed thuộc nhóm màu nhuộm phổ biến diazo bằng chứng Aspergillus Niger được phân lập và tuyển chọn từ nguồn nước thải dệt nhuộm. Qua quá trình đánh giá khảo sát cho thấy Aspergillus Niger có khả năng sinh trưởng tốt và cho hiệu quả phân giải màu CongoRed cao trong bộ chủng phân lập được. Với thử nghiệm đánh giá sự phân hủy màu thông qua đường chuẩn màu CongoRed bằng máy UV VIS cũng cho thấy khả năng phân giải màu cũng bị ảnh hưởng khi thay đổi các điều kiện thử nghiệm. Bước đầu kết quả cho thấy quá trình xử lý có lắc (động) sẽ tốt hơn so với điều kiện tĩnh, bổ sung thêm nguồn đường cũng gia tăng hiệu quả xử lý và sự thay đổi môi trường nuôi và dinh dưỡng sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của quá trình xử lý.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16344
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.