Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1635
Title: Đánh giá sự bền vững trong phát triển du lịch tại Sapa
Authors: Lã, Thị Bích Quang
Keywords: Du lịch
Phát triển bền vững
Sapa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 8 .- Tr.59-61
Abstract: Bài viết đánh giá mức độ bền vững trong phát triển du lịch tại Sapa (Lào Cai) trên ba khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó, nêu ra các gợi ý và đề xuất một số giải pháp để phát triển du lịch tại Sapa được bền vững, phát huy hết tiềm năng, tạo dựng thương hiệu mạnh cho du lịch Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1635
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_282.06 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.