Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1636
Title: 2018 : Dược lâm sàng bệnh viện tiếp tục phát triển & hội nhập
Authors: Lê, Quốc Thịnh
Keywords: Dược lâm sàng
Bệnh viện
Phát triển
Hội nhập
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 589+590 .- Tr.14-15
Abstract: Công tác triển khai hoạt động Dược lâm sàng phù hợp với quy mô của bệnh viện ngày càng được quan tâm, đầu tư gồm nhiều hoạt động: từ lên kế hoạch dự trù mua thuốc phù hợp, quản lý việc kê đơn hợp lý, giám sát sử dụng thuốc v.v…
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1636
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.