Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16521
Title: Công tác phối hợp dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn
Authors: Nguyễn, Văn Thắng
Keywords: Khí tượng thủy văn
Dự báo
Cảnh báo
Thiên tai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.36-37
Abstract: Ngay từ năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, Viện Khoa học KTTV& BĐKH luôn chủ động thực hiện các bản tin dự báo KTTV và chia sẻ kịp thời tới Tổng cục KTTV, cũng như công bố trên trang chủ của Viện. Những thông tin này có những đóng góp nhất định trong công tác PCTT ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16521
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.