Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16523
Title: Phòng chống sạt, lở tại Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Văn Vĩnh
Keywords: Sạt, lở
Đồng bằng sông Cửu Long
Biện pháp phòng, chống
Bờ sông
Bờ biển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.38
Abstract: Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển đe dọa đến sự an toàn của người dân diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở nhiều nơi ĐBSCL. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở khu vực này. Các cấp, ngành cần nhanh chóng có các giải pháp hữu hiệu phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16523
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_814.43 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.