Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16529
Title: Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở Bình Dương
Authors: Hương Trà
Keywords: Khai thác khoáng sản
Quản lý nhà nước
Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.43-44
Abstract: Thời gian qua, hoạt động khai thác khoáng sản đã đem lại lợi ích đáng kể cho sự phát triển KT-XH tại tỉnh Bình Dương nhưng đồng thời cũng để lại nhiều hệ lụy đối với TN&MT. Vì vậy, để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, khắc phục những tồn tại, hạn chế và chấn chỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản... UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định số 878/QD-UBND về việc ban hành Phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16529
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.