Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16530
Nhan đề: Vai trò của thông tin khí tượng thủy văn trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Tác giả: Nguyễn, Hà
Từ khoá: Thông tin
Khí tượng thủy văn
Biến đổi khí hậu
Ứng phó
Vai trò
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.39-40
Tóm tắt: Thông tin Khí tượng thủy văn có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các đặc trưng của thiên tai bao gồm: Cường độ, vị trí, thời gian tồn tại và thời gian xuất hiện. Xác định và tính toán, dự báo khả năng xảy ra của thiên tai với các đặc trưng nói trên là mấu chốt để đánh giá được tác động của thiên tai giúp các cấp ngành đưa ra các giải pháp PCTT, thích ứng BĐKH.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16530
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.67 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.