Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16535
Title: Hoạt động Đo đạc và Bản đồ phải đảm bảo quốc phòng, an ninh
Authors: Phương Chi
Keywords: Đo đạc
Bản đồ
Quốc phòng, an ninh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.52-53
Abstract: Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 1/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật ĐĐ&BĐ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16535
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.