Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16536
Title: Tăng cường quản lý chất thải nhựa và ni lông
Authors: Minh Trí
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Chất thải nhựa và ni lông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 11 .- Tr.48-49
Abstract: Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm 2018 “Giải quyết chất thải nhựa và ni tông”. Thông điệp này đang trở thành vấn nạn đối với môi trường sông cả vùng đô thị và nông thôn. Nước ta, đang đứng trước nhiều thách thức cần giải quyết để giảm thiểu ô nhiễm từ rác thải nhựa và ni lông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16536
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.