Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16544
Title: Một số mô hình không gian thư viện sáng tạo, tăng cường văn hóa đọc tại các thư viện công cộng Việt Nam
Authors: Kiều, Thúy Nga
Keywords: Mô hình
Không gian
Thư viện công cộng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.3-6
Abstract: Hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, đặc biệt là sự tác động của công nghệ thông tin và truyền thông tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động thư viện đang phải cạnh tranh với nhiều hình thức cung cấp thông tin mới ra đời. Vì vậy, việc đổi mới không gian và dịch vụ thư viện công cộng theo hướng tiện ích, sáng tạo, đa chức năng đang là giải pháp hiệu quả để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của thư viện công cộng đối với cộng đồng, xã hội. Bài viết trình bày một số mô hình không gian thư viện tiện ích, sáng tạo, không gian cộng đồng, góp phần đổi mới hoạt động thư viện công cộng, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hoá đọc tại các thư viện công cộng Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16544
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_267.35 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.