Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16547
Title: Xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục mở dựa trên nền tảng WikiHow tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Danh Minh Trí
Keywords: WikiHow
Tài nguyên giáo dục mở
Công cụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.22-27
Abstract: WikiHow là một trang web chia sẻ cách thức làm mọi việc rất nổi tiếng và phổ biến trên thế giới. WikiHow giúp mọi người có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống. Công cụ này nhận được rất nhiều sự đóng góp của cộng đồng khắp nơi trên thế giới và có thể được sử dụng để phát triển các nguồn tài nguyên giáo dục mở ngày càng chất lượng hơn. Bài viết trình bày khái quát về WikiHow và cách sử dụng công cụ này để xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục mở bằng tiếng Việt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16547
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_431.03 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.