Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16551
Title: Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương: Nơi truyền tải thông tin, tri thức
Authors: Giản, Hiền
Keywords: Thư viện
Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.37-38,27
Abstract: Hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương trong những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong các xã, phường để phù hợp với nơi ở và làm việc, học tập của người dân với mục đích đưa thông tin, tri thức đến với mọi người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16551
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_207.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.