Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16554
Title: Hoạt động sử dụng và chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục mở của giảng viên: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Kim Lân
Keywords: Giảng viên
Tài nguyên giáo dục mở
Chia sẻ
Sử dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.39-42,50
Abstract: Trong cuộc sống hiện tại có vô số áp lực với giảng viên đại học, cả giảng viên ít hoặc nhiều kinh nghiệm giảng dạy, áp lực của công việc và bằng cấp để có thể đứng lớp và dạy các cấp bậc cao hơn sau đại học như thạc sỹ hoặc tiến sỹ. Tuy nhiên, để hoạt động giảng dạy mang lại nhiều Iợi ích và chất lượng, các giảng viên cần phải được cung cấp nhiều hơn và tập trung hơn vào các công cụ, kiến thức thực tế, lời khuyên, xây dựng kinh nghiệm giảng dạy và thực hành giảng dạy hơn là về sự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và công nghệ mới. Việc chia sẻ và sử dụng nguồn học liệu mở (OER) có thể được sử dụng trong môi trường cả truyền thống, hiện đại để dạy học và sáng tạo trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau và liên ngành. Việc tham gia chia sẻ và kiến tạo nội dung mới trong môi trường chuyên ngành mà mỗi giảng viên theo đuổi có thể tạo dựng một nền tảng về tri thức nơi các thông tin được trao đổi và rút ngắn đầu ra của một công trình hay công bố khoa học. Nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới hoạt động chia sẻ và sử dụng nguồn tài nguyên học liệu mở giữa các giảng viên cơ hữu trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc nghiên cứu được dựa trên phương pháp khảo sát và phỏng vấn sâu đối với các giảng viên thuộc các khoa, bộ môn và chuyên ngành khác nhau, nhằm tìm ra các vấn đề khách quan và chủ quan trong hoạt động chia sẻ nguồn tài nguyên học liệu mở từ đó đề xuất ra giải pháp để hoạt động này ngày càng hiệu quả hơn, rút ngắn quá trình nghiên cứu khoa học và cải thiện chất lượng đầu ra của các công trình nghiên cứu đó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16554
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_331.46 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.