Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16556
Title: Một số giải pháp quản lý nguồn lực thông tin tại thư viện Đại học Điều dưỡng Nam Định
Authors: Cù, Thị Thu Hà
Nguyễn, Thị Minh Tú
Keywords: Nguồn lực thông tin
Quản lý
Thư viện Đại học điều dưỡng Nam Định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.43-46
Abstract: Trước yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay. Thư viện trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (ĐHĐDNĐ) đã không ngừng hoàn thiện tổ chức hoạt động của mình, trong đó có công tác quản lý nguồn lực thông tin phục vụ cho đào tạo đội ngũ điều dưỡng sáng về tâm, giỏi về nghề, là môi trường tốt để cán bộ, sinh viên rèn luyện khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu. Đây cũng là nơi cán bộ, giảng viên cập nhật, trau dồi kiến thức, qua đó nâng cao chất lượng bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Có thể nói, Thư viện trường ĐHĐDNĐ có vai trò hết sức to lớn trong việc cải tiến nội dung, chương trình giảng dạy của Nhà trường, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ điều dưỡng ở trình độ đại học và sau đại học của cả nước. Đứng trước nhiệm vụ quan trọng trên, để nguồn lực thông tin thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình học tập của sinh viên cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên đại học, cần phải đổi mới công tác quản lý nguồn lực thông tin tại Thư viện một cách khoa học hơn, với tư duy mới và sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16556
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_278.75 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.