Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1656
Title: Năm mới nói về thành tựu Y sinh học
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Y sinh học
Thành tựu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 589+590 .- Tr.34-35
Abstract: Giải Nobel Y học năm 2017 được trao cho ba nhà khoa học Mỹ Jeffrey C.Hall, Michael Rosbash và Michael W. Yuong với công lao giải mã các bí ẩn xung quanh “đồng hồ sinh học” của con người đó là giấc ngủ, các triệu chứng mất ngủ, nguyên nhân gây mất ngủ và khi mất ngủ nên làm gì.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1656
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.