Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16560
Title: Tập trung hỗ trợ người dân vùng biển phát triển kinh tế
Authors: Tuấn Hưng
Keywords: Người dân vùng biển
Phát triển kinh tế
Vay vốn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 14 .- Tr.45-46
Abstract: Là một xã bãi ngang nghèo, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố môi trường biển, đời sống kinh tế của người dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh gặp rất nhiều khó khăn. Trước tinh hình đó, thông qua hoạt động ủy thác, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Quảng Ninh đã tích cực hỗ trợ cho các hộ nghèo vùng biển của địa phương được vay vốn thuận lợi, chủ động đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16560
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.231.167.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.