Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16563
Title: Mô hình kinh tế tuần hoàn: Chiến lược của Nhật Bản và bài học
Authors: Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Mô hình kinh tế tuần hoàn
Nhật Bản
Bài học kinh nghiệm
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 14 .- Tr.47-54
Abstract: Mô hình tuần hoàn là mô hình kinh tế, trong đó, các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ luôn đặt ra mục tiêu là kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Bài viết trình bầy khái quát mô hình kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là phân tích những đặc điểm trong chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn của Nhật Bản; đồng thời đề xuất một số hàm ý cần cân nhắc khi theo đuổi mô hình kinh tế này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16563
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.