Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16564
Title: Đề xuất quy trình xây dựng thư viện số tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
Authors: Tào, Thị Thanh Mai
Hoàng, Ngọc Bình
Nguyễn, Thị Phượng
Keywords: Thư viện số
Quy trình xây dựng
Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá
Thư viện
Mã nguồn mở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.47-50
Abstract: Ngày 01/03/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2010/TT- BGDĐT quy định về việc sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục giúp các đơn vị giảm đáng kể chi phí trang bị phần mềm, giúp cho công tác liên kết giữa các đơn vị, các thư viện được thuận lợi. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của thư viện số trong công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá lựa chọn phần mềm Dspace để xây dựng các bộ sưu tập tài liệu số. Đây là một việc làm cần thiết, một động thái tích cực, cải tiến năng lực phục vụ của Thư viện, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16564
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_250.25 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.241.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.