Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16565
Title: Thực trạng và giải pháp bổ sung vốn tài liệu đào tạo nghề tại Thư viện Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng
Authors: Ông, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Vốn tài liệu
Thư viện
Bổ sung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.51-54
Abstract: Công tác xây dựng vốn tài liệu không chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc mà còn là tiêu chí cơ bản trong việc xác định vị thế của thư viện và vai trò của sách, báo trong đời sống văn hoá, kinh tế, xã hội, nhất là trong giai đoạn đất nước đang xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế gắn với giáo dục, mà hệ thống các trường đại học, cao đẳng là nơi ươm mầm, đào tạo những cán bộ có trình độ cao phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, quản lý... Nhưng thực tế tháng 01/2017, tất cả các trường cao đẳng trong cả nước đã chuyển sang dạy nghề, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, trong đó có trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng. Để thực hiện được mục tiêu này, Thư viện lập kế hoạch xây dựng vốn tài liệu đúng chuẩn chuyên ngành học thực tế theo từng module đào tạo nghề, nhằm cung cấp nguồn tài liệu phù hợp với những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục: "Mục tiêu dạy nghề là đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16565
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_253.69 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.