Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16566
Title: Thực trạng công tác biên mục song ngữ tiêu đề chủ đề tại Thư viện Trường Đại học An Giang
Authors: Đinh, Thị Bích Ngọc
Keywords: Biên mục tài liệu
Tiêu đề chủ đề
Thư viện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.55-57
Abstract: Hiện nay trong hoạt động thư viện, việc định tiêu đề chủ đề được xem là khâu khá quan trọng trong công tác biên mục. Tuy nhiên, về cách gọi ở một số nơi có nhiều cách gọi khác nhau như: Tiêu đề chủ đề, Đề mục chủ đề. Để thống nhất chung trong việc sử dụng thuật ngữ này, tại Hội thảo "Xây dựng và áp dụng Subject headings" diễn ra ngày 5/1/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh đã dùng "Tiêu đề chủ đề" là thuật ngữ dùng chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16566
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_191.82 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.