Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16566
Nhan đề: Thực trạng công tác biên mục song ngữ tiêu đề chủ đề tại Thư viện Trường Đại học An Giang
Tác giả: Đinh, Thị Bích Ngọc
Từ khoá: Biên mục tài liệu
Tiêu đề chủ đề
Thư viện
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.55-57
Tóm tắt: Hiện nay trong hoạt động thư viện, việc định tiêu đề chủ đề được xem là khâu khá quan trọng trong công tác biên mục. Tuy nhiên, về cách gọi ở một số nơi có nhiều cách gọi khác nhau như: Tiêu đề chủ đề, Đề mục chủ đề. Để thống nhất chung trong việc sử dụng thuật ngữ này, tại Hội thảo "Xây dựng và áp dụng Subject headings" diễn ra ngày 5/1/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh đã dùng "Tiêu đề chủ đề" là thuật ngữ dùng chung.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16566
ISSN: 1859-1450
Bộ sưu tập: Thư viện Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_191.82 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.