Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16569
Title: Ngành xuất bản phải hoạt động theo hướng hiện đại và chú trọng xây dựng thương hiệu của nhà xuất bản
Authors: Ngô, Xuân Lộc
Keywords: Ngành xuất bản
Nhà xuất bản
Xây dựng thương hiệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 02 .- Tr.69-72
Abstract: Đây là yêu cầu đặt ra của đồng chí Trương Minh Tuấn - uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tại Hội nghị Tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, vừa diễn ra ngày 9/3/2018 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16569
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_282.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.