Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16573
Title: Tư tưởng đề cao pháp luật trong các triều đại phong kiến Việt Nam
Authors: Phan, Thị Lan Phương
Phạm, Thị Duyên Thảo
Keywords: Pháp luật
Tư tưởng
Triều đại
Phong kiến
Giá trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.13-25
Abstract: Các triều đại phong kiến Việt Nam đều có tư tưởng đề cao pháp luật trong quá trình cai trị. Pháp luật được xem là công cụ để quản lý xã hội, xây dựng nhà nước tập quyền, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, giám sát, đề cao trách nhiệm của quan chức trong quá trình thực thi công vụ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16573
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.