Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16578
Title: Hoàn thiện quy định của pháp luật về xác định bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự
Authors: Nguyễn, Văn Nghĩa
Keywords: Pháp luật thi hành án dân sự
Bản án
Quyết định được thi hành
Thủ tục thi hành án dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.36-40
Abstract: Hiện nay, bản án, quyết định được thi hành của Tòa án và Trọng tài thương mại đang được quy định tại Luật thi hành án dân sự và các văn bản luật khác có liên quan. Tuy nhiên, giữa các văn bản pháp luật đang có sự thiếu thống nhất về vi phạm bản án, quyết định được thi hành. Sự thiếu thống nhất này phần nào gây ra khó khăn, lúng túng cho công tác tổ chức thi hành án. Bài viết phân tích thực trạng quy định của pháp luật về bản án, quyết định được thi hành và đưa ra một kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật thi hành án dân sự trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16578
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.