Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16578
Nhan đề: Hoàn thiện quy định của pháp luật về xác định bản án, quyết định được thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự
Tác giả: Nguyễn, Văn Nghĩa
Từ khoá: Pháp luật thi hành án dân sự
Bản án
Quyết định được thi hành
Thủ tục thi hành án dân sự
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.36-40
Tóm tắt: Hiện nay, bản án, quyết định được thi hành của Tòa án và Trọng tài thương mại đang được quy định tại Luật thi hành án dân sự và các văn bản luật khác có liên quan. Tuy nhiên, giữa các văn bản pháp luật đang có sự thiếu thống nhất về vi phạm bản án, quyết định được thi hành. Sự thiếu thống nhất này phần nào gây ra khó khăn, lúng túng cho công tác tổ chức thi hành án. Bài viết phân tích thực trạng quy định của pháp luật về bản án, quyết định được thi hành và đưa ra một kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật thi hành án dân sự trong thời gian tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16578
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.22 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.