Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16579
Title: Bảo đảm sự thống nhất trong các quy định về biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá
Authors: Nguyễn, Nhật Khanh
Keywords: Kê biên tài sản
Vi phạm hành chính
Nghị định số 166/2013/NĐ-CP
Nghị định số 127/2012/NĐ-CP
Nghị định số 129/2013/NĐ-CP
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 08 .- Tr.41-50
Abstract: Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá là một trong các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bài viết chỉ ra những điểm chưa thống nhất giữa các quy định trong các nghị định của Chính phủ về biện pháp cưỡng chế này và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16579
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.