Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16587
Title: Đặc xá không chỉ là việc thực hiện chính sách nhân đạo
Authors: Trần, Hoài Nam
Keywords: Đặc xá
Tha tù trước thời hạn có điều kiện
Dự án Luật Đặc xá
Chính sách nhân đạo
Chính sách đối ngoại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.26-30,37
Abstract: Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi Luật Đặc xá năm 2007) đã được chính phủ trình Quốc hội. Theo Chương trình làm việc dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với Dự án Luật này vào kỳ họp tháng 5/2018. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy có một số vấn đề thuộc Dự án Luật muốn được trao đổi thêm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16587
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.