Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16587
Nhan đề: Đặc xá không chỉ là việc thực hiện chính sách nhân đạo
Tác giả: Trần, Hoài Nam
Từ khoá: Đặc xá
Tha tù trước thời hạn có điều kiện
Dự án Luật Đặc xá
Chính sách nhân đạo
Chính sách đối ngoại
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.26-30,37
Tóm tắt: Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi Luật Đặc xá năm 2007) đã được chính phủ trình Quốc hội. Theo Chương trình làm việc dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với Dự án Luật này vào kỳ họp tháng 5/2018. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy có một số vấn đề thuộc Dự án Luật muốn được trao đổi thêm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16587
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.14 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.