Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16593
Title: Phát huy hơn nữa vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học trong hoạt động lập pháp
Authors: Nguyễn, Thị Hoàn
Keywords: Hoạt động lập pháp
Khoa học lập pháp
Trình tự lập pháp
Vai trò các chuyên gia
Nhà khoa học trong hoạt động lập pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 09 .- Tr.38-41,64
Abstract: Hoạt động lập pháp là hoạt động đặc biệt chi phối đến đời sống xã hội và Nhà nước, góp phần quan trọng cho việc thực thi dân chủ ở nước ta. Bài viết phân tích vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội, kiến nghị các giải pháp nhằm gia tăng hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học vào hoạt động lập pháp của nhà nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/16593
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.